Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-oszp-2017/015098

16.10.2017

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.7704/1,7704/2,7705,7579,7562,4114,4144,4113 v k.ú. Tisovec  pre žiadateľa  Lesné združenie Polana, Tisovec.