hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2017/015051

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v druhom stupni ochrany v k.ú. Chrámec a Janice

a o vydanie súhlasu na pasenie, preháňanie a napájanie HD v k.ú. Chrámec a Janice pre žiadateľa Agrodružstvo Rimavská Seč