Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/015051

12.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v druhom stupni ochrany v k.ú. Chrámec a Janice

a o vydanie súhlasu na pasenie, preháňanie a napájanie HD v k.ú. Chrámec a Janice pre žiadateľa Agrodružstvo Rimavská Seč