Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/009557

01.06.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejného kultúrneho podujatia a použitie reprodukovanej hudby

v CHKO Cerová vrchovina na parcelách č. 3074, 3048, 3046, 3049, 3047, 3045/1, 3050/1 v k.ú. Petrovce