Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2017/005107

08.03.2017

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na LV 201 v k.ú Ostrany pre žiadateľa Ing. Petra Gulika, Rimavská Sobota