hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ou-rs-oszp-2017/003991

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN C č.323/3, 130,200/2,153/1,590/1,2 ,562,480,500,450,514,515 v k.ú. Rovné, 642/1,874/1,536/1,702/20, 874/2, 465/1, 465/2 v k.ú. Ratk. Lehota a 513,499,480,488,333,414,411,398,400,401,403,404,386,392,391,390 atd. v k.ú Potok pre žiadateľa Poľnoblh s.r.o Hnúšťa