hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2017/003728

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

pre žiadateľku MUDr. Zitu Shinwariovú, Malohontská 53, Rim.Sobota na parcele č. 3960/79 v k.ú. Rimavská Sobota