hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-RS-OSZP-2017/002994

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona

o ochrane prírody a krajiny pre žiadateľa Mikuláša Hriňa, Hajnáčka 367, 980 33 Hajnáčka

v k.ú.  Blhovce na parcele EKN č. 1567/2 - trvalý trávny porast.