hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2017/002619

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

pre žiadateľa Obec Šimonovce, na parcelách č. 1466, 1465, 1467 v k.ú. Šimonovce