hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2017/002524

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN č.162/1,163,164,166/2,167,131,132,678/2,741/1 v k.ú Kyjatice pre žiadateľa Omega 3 Slovakia,s.r.o