domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-RS-OSZP-2017/002524

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN č.162/1,163,164,166/2,167,131,132,678/2,741/1 v k.ú Kyjatice pre žiadateľa Omega 3 Slovakia,s.r.o