hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-RS-OSZP-2016/015901

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku /TTP/ na parcele č. 3413 CKN v k.ú. Petrovce v

zmysle § 13 ods. 2 písm.d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny žiadateľa László Csavnyicky, Hostice 108