hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2016/015510

Žiadosť o zmenu rozhodnutia na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadateľa

Ing. Vojtecha Bartóka,Čerešňová 1921/5, Rimavská Sobota na parcelách KNC č. 4126/7, 3966/236 v k.ú. Rim.Sobota