Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/015510

02.11.2016

Žiadosť o zmenu rozhodnutia na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadateľa

Ing. Vojtecha Bartóka,Čerešňová 1921/5, Rimavská Sobota na parcelách KNC č. 4126/7, 3966/236 v k.ú. Rim.Sobota