Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/015294

26.10.2016

Žiadosť o zmenu rozhodnutia na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

žiadateľa Štefana Magyara, Sídl.Rimava 1058/1, Rimavská Sobota