Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/013627

13.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  žiadateľa Štefana Magyara, Sídl.Rimava 1058/1,  979 01  Rim.Sobota  v k.ú. Rim.Sobota  na parcele č. 3429/3