domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-RS-OSZP-2016/013311

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Juraja Hukela, Čierny Potok 8, 980 31 Hodejov v k.ú. Čierny Potok na parcelách č. 1126, 1087