Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/010719

23.06.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa JUDr. Petra Pavlíka, Železničiarska 33, 979 01 Rimavská Sobota na parcele CKN č. 3960/82 v k.ú. Rimavská Sobota