Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/010536

29.06.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcele C KN č 1427, 1426, 1393/1, 1393/3, 1393/4, 1428 v k.ú Lukovištia pre žiadateľa Jaroslavu Prcínovú, Vyšná Pokoradz