Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/005234

02.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie HD pre žiadateľa TIKOTANK s.r.o., Jánošíková1, Rim.Sobota na parcelách v k.ú. Chrámec a Janice