Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/005024

24.02.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa SHR MUDr. Csabu Lehotského, Farma ASIRI, Čierny Potok č. 53 na parcelách č. 1002, 1003 v k.ú. Čierny Potok