Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/014407

21.09.2015

Žiadosť na vydanie rozodnutia na výrub drevín - čisteniepastvín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. na parcelách uvedených na LV 1565,1751,3123,874 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Jána Roška