Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/013787

04.09.2015

Žiadosť na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na parcele č. 3599/1 EKN záhrady v k.ú. Rimavská Sobota žiadateľa Jozefa Uhrína