Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/013680

02.09.2015

Žiadosť o výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na parcelách č. 2536, 2537, 2344 CKN v k.ú. Chrámec žiadateľa jUDr. Zoltána Kónyu a manž. Kataríny