Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/009990

26.05.2015

Žiadosť na vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) a n) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v k.ú. Petrovce pre žiadateľa Asociácia Hornozemská Baranta, Petrovce