Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/006153

05.03.2015

Žiadosť na pasenie,košarovanie, preháňanie a napájanie HZ podľa  §13,,14 ods. 2 zák.543/2002 Z. z. v k.ú Tisovec pre žiadateľa Agrospol Hradová