Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/006139

05.03.2015

Žiadosť na pasenie, košarovanie, preháňanie a napájanie HZ podľa § 13,14 ods. 2 zák. 543/2002 Z. z.  v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Jána Rošku, Tisovec