Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/005840

04.03.2015

Žiadosť na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z. z. na parcele č. 1354 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Mesto Tisovec