Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/004362

27.01.2015

Určenie podmienok výrubu v zmysle § 47 ods. 7 písm. a) zákona č. 543/2002 na Jabloneckom potoku v r.km 0,000-0,760