Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/00431

15.05.2015

Žioadosť na vydanie rozhodnutia na pasenie,napájanie, košarovanie HZ podľa § 13 a 14 zák. č. 543/2002 Z. z. na parcelách KN 6345/1, 6335/1, 6337/1,2, 2075/1,5 a 2078/1 pre žiadateľa Zbojská s.r.o., Pohronská Polhora