Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/0011365

16.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hosp. zvierat na voľných ležoviskách v k.ú. Chrámec v zmysle § 13 ods. 2  písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z.