Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/014317

04.12.2014

Určenie podmienok výrubu v zmysle § 47 ods. 7 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny na úseku Žíp, TPZ na potoku Žípsky - Dárom v r. km 0,000- 0,740