Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/013922

27.11.2014

Žiadosť na určenie podmienok výrubu drevín podľa § 47 ods. 7 zýák.543/2002 v k.ú. Krásna v r.k. 0,0-1,917 pre žiadateľa SVP Rim. Sobota