Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/013919

21.11.2014

Určenie podmienok výrubu v zmysle § 47 ods. 7 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na úseku Sútor, TPZ na potoku  Ťahanovský r. km. 0,000-2,650