Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/009376

22.07.2014

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. na parcele č. 752/1 v k.ú. Čerenčany pre žiadateľa obec Čerenčany