domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-RS-OSZP-2014/009098

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody v k.ú. Ožďany na parcelách č. 4163/1 a 4164 žiadateľa obce Ožďany