Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/009098

10.07.2014

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody v k.ú. Ožďany na parcelách č. 4163/1 a 4164 žiadateľa obce Ožďany