Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/0013918

21.11.2014

Určenie podmienok výrubu v vzmysle § 47 ods. 7 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.Z. na úseku Bátka - Dulovo, TPZ na potoku Blh  r.km. 11,410-10,231