Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/0011310

18.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. na parcele č. 7524/3,7543/1 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Pvla Minicu, Tisovec