hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-OSZP-2018/014431

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa §47 zák.543/2002 Z.z  na parcele KN C 299/2  v k.ú  Ivanice pre Ing. Tibora Anderka, R.S