Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-OSZP-2018/014431

14.09.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa §47 zák.543/2002 Z.z  na parcele KN C 299/2  v k.ú  Ivanice pre Ing. Tibora Anderka, R.S