Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

14.01.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.5373,5374,5375,5394,5395,5396,5397,5398 atď v .k.ú. Tisovec pre žiadateľa AGROSPOL Hradová, Tisovec