Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

05.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na parcelách č. 2100/8, 2100/10, 2118/3, 2188/4, 2117/1, 2117/2, 2117/4, 2118/2 v k.ú. Gemerské Dechtáre žiadateľa Zoltána Czeneho, Sabová 4, Rimavská Sobota