Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F/2013/00176

15.02.2013

Vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. h) a 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 na aplikáciu cemických látok v NP Muránska planiana pre žiadateľa Lesy SR, š.p. OZ Revúca