hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

3/00188-KA

Žiadosť n a vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcele č. 5712 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Pavla Blaha , Tisovec