Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

3/00188-KA

30.01.2013

Žiadosť n a vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcele č. 5712 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Pavla Blaha , Tisovec