Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/01126-DG

19.09.2013

Žiadosť o udelenie súhlasu v vzmysle § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  na výrub drevín v k.ú. Jestice č. p. 275 CKN žiadateľa Zoltána Kovácsa, Jazmínova 555, Jesenské