Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/01059- KA

06.09.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcele č. 6506 a 4705 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Miroslava Dianišku, Tisovec