domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

13/01011 - KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa ô 47 ods. 3 zák č. 543/2002 na parcele č. 6180/3 a 6180/5 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Jána Hrušku, Klenovec