Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00950-KA

02.08.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z. z. na parcele č. 6880/4,9,10,11, 6879,6881, v k.ú. Tisovec