hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

13/00781- DG

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 na pasenie,preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad 30 veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby, iného zariadenia na ich ochranu na parcelách č. 711/4, 711/16, 711/10 v k.ú. Jestice a na parcelách č. 1565/3,m 1565/7, 1565/8 v k.ú. Petrovce žiadateľa Zoltána Czeneho, Dobšinského 1544/28, 97901 Rimavská Sobota