hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

13/00654-KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 na parcele č. 679, 797, 976/1,, 2,3, 255, 1258, 1259 a 1261 v .k.ú. Hačava pre žiadateľa Dalibor Striežovský