Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00559- DG

23.04.2013

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín v k.ú. Rimavská Sobota na parcele č. 3966/12 CKN žiadateľky Kláry Bartovej, Rimavská Sobota