Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00350-DG

22.02.2013

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín v k.ú. Jestice č.p. 711/10 EKN žiadateľa Zoltána Czeneho, Rimavská Sobota