Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00083-DG

10.01.2013

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín v k.ú. Hodejov na parcele č. 1955 EKN žiadateľa Jána Farbiaka Hodejov  č. 377 BAGA 98031 Hodejov