Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13/00082-KA

17.01.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.543/2002 na parcele č. 3331/1 v k.ú. Hnúšťa, pre žiadateľa Peter Lacko, Nižný Skálnik.